Testowanie Oprogramowania Jako Ścieżki Kariery: Testowanie Umiejętności, Wynagrodzenia I Wzrostu

Testowanie Oprogramowania Jako Ścieżki Kariery: Testowanie Umiejętności, Wynagrodzenia I Wzrostu

Ten przewodnik doprowadzi Cię przez In’s i outs z testów oprogramowania. Jeśli planujesz karierę w testach oprogramowania, to musi przeczytać! Czym jest testowanie oprogramowania? Testowanie oprogramowania to proces weryfikacji systemu komputerowego/programu w celu ustalenia, czy spełnia określone wymagania i wytwarza pożądane wyniki. W rezultacie identyfikujesz błędy w oprogramowaniu / projekcie. Testowanie oprogramowania jest niezbędne do…